03.09.2018

Co przygotowałem na Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki 2018 ?

Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki są okazją do otwartej edukacji pozaformalnej. W roku 2018 to już szesnasty raz. Biorę w nich udział od początku. Są okazją dla mnie by uczyć się i pokazywać współpracę z regionem. Dni Nauki zainicjowane zostały przez ministerstwo we wszystkich chyba ośrodkach akademickich, przed kilkunastoma laty. W niektórych miastach akademickich  przeniesione zostały na termin wiosenny, w innych przybrały nieco odmienny charakter. W ciągu tych lat powstały centra nauki a samo upowszechnianie wiedzy i promocja nauki nabrały większego rozmachu i doczekały się uznania. W Olsztynie nie mamy jeszcze centrum nauki jako wyspecjalizowanej jednostki upowszechniania wiedzy i edukacji pozaformalnej. Olsztyńskie Dni Nauki rozbudowały się o Sztukę i mimo mniejszego finansowania - trwają. Są elementem historii uniwersytetu.

Na 16. Dni Nauki i Sztuki przygotowałem dwie wystawy i towarzyszące im wernisaże i pokazy. Powstały we współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami pozauniwersyteckimi.


Bocian biały i jego siedlisko 
Wystawa  w kategorii "Odkryj przyrodę". Wystawa malowanych, starych dachówek, które powstały w 1.06.2018 w Mazurskim Parku Krajobrazowym w czasie obchodów Dnia Bociana Białego (czytaj więcej). Warsztaty edukacyjno-artystyczne otwarte były dla wszystkich chętnych. Park co roku organizuje swoje święto z licznymi atrakcjami edukacyjnymi i kulturalnymi. Bocian biały to symbol parku. A jednocześnie 1. czerwca przypada także Dzień Dziecka. Ale przecież bocian mocno kulturowo związany jest z dziećmi - według ludowego porzekadła dzieci przynoszone są przez bociany (w innych regionach znajdowane są w kapuście). Skąd się wzięła ta kulturowa tradycja? Może warto się nad tą kwestią etnograficznie i kulturowo zastanowić. Tematem pleneru malarsko-edukacyjnego był bocian biały i jego środowisko, zatem i podmokłe łąki i wszystko co tam żyje. Cała bioróżnorodność łąki z bogactwem roślin i zwierząt. Potem niektóre dachówki zostały użyte jako daszek w hotelu dla owadów w Parku (wymienione na nowe, bo stare się już trochę zużyły). Owady zapylające i hotele dla owadów tematycznie wiążą się z siedliskiem bociana białego. 

Malowaniu w uroczych okolicznościach przyrody i w towarzystwie licznych pokazów edukacyjnych i przyrodniczych to forma wykładu i dyskusji poza murami uniwersytetu. Na zaproszenie na dachówkowe warsztaty do Parku przyjechało wiele osób nie tylko z Polski (turyści wypoczywający w okolicy). W czasie malowania słuchali przyrodniczych i kulturowych, niespiesznych opowieści, pytali, podyskutowali. W czasie malowania można milczeć, można rozmawiać, można dyskutować. To takie współczesne spotkanie i "darcie pierza" i filozoficzne dyskusje przy łuskaniu fasoli. Efekty tych prac można będzie zobaczyć na wystawie.  

Lokalizacja: przez Biblioteką Uniwersytecką, otwarcie wystawy 26 września o godz. 10.00. W dniach 26-28 można oglądać w godzinach całodobowo. Wystawa zostanie w tym samym miejscu po Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki jeszcze przez kilka miesięcy.

Przyroda Mazurskiego Parku Krajobrazowego 
(Kategoria: Odkryj przyrodę). Głównym wykonawcą jest Mazurski Park Krajobrazowy (Krzysztof Wittbrodt, Martyna Kwiatkowska, Judyta Masiarz).  Będzie to poszerzony wernisaż wystawy "Bocian biały i jego siedlisko". Prezentacja przyrody Mazurskiego Parku Krajobrazowego, wydawnictw, projektów edukacyjnych, mini-warsztaty edukacyjne. Wystawa malowanych, starych dachówek, które powstały w czasie Dnia Bociana Białego w dniu 1.06.2018 w Mazurskim Parku Krajobrazowym w czasie warsztatów edukacyjno-artystycznych. Bocian biały to symbol parku. A jednocześnie gatunek parasolowy (osłonowy), ochrona którego jest jednocześnie ochroną siedliska dla dużej grupy gatunków roślin i zwierząt. 

Lokalizacja: przez Biblioteką Uniwersytecką (ul. Oczapowskiego 12B), 26 września 2018, godz.  10:00 12:00 

Warmińska łąka 
(Kategoria: Odkryj przyrodę). Prezentacja i wystawa zorganizowana we współpracy z mgr Agnieszką Pacyńską-Czarnecką ze Szkoły Podstawowej w Lamkowie. Wystawa malowanych dachówek z motywami warmińskiej przyrody – różnorodność biologiczna łąki. Stare dachówki, pochodzące z zabudowań z warmińskiej wsi, pomalowane zostały przez uczniów z Lamkowa oraz polskiej szkoły w Belgii w czasie pleneru w dniu 2. lipca 2018 r. Plener odbył się w ramach projektu „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce” (umowa nr MEN/2017/DSWM/1399 z dnia 29.09.2017 r.). (zobacz zdjęcia z pleneru) Projekt realizuje Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. W ramach projektu Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek „Edukacja dla Przyszłości” w Lamkowie współpracuje z polską szkołą „Mała Daskalia” w Leuven w Belgii. W grudniu 2017 r. uczniowie z Lamkowa byli w Belgii, a w lipcu 2018 dzieci z Belgii przyjechały do Lamkowa. W czasie warsztatów pomalowały dachówki a motywem była warmińska łąka. 

Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 27 września (10.00-11.00) sala P13 (Collegium Biologiae, Kortowo, ul Oczapowskiego 1a), połączony z prezentacją projektu, pokazem film o Kłobuku oraz występem grupy „Wiedźmuchy”

Lokalizacja: Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1A, wystawa przez budynkiem będzie prezentowana nie tylko w czasie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki ale także przez kilka kolejnych miesięcy. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz