28.01.2019

Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków - podręcznik dla studentów

Wpływ człowieka na środowisko jest na tyle duży, że uzasadnione jest wyróżnianie nowej epoki antropocen. Ten wpływ nie ogranicza się jedynie do degradacji ale i podejmowania różnorodnych działań naprawczych, w tym w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego.  i różne rozwiązania naprawcze. W latach 90. XX wieku  gwałtownie przybyło oczyszczalni ścieków. Miało to swój wyraźny i pozytywny skutek w jakości wód, zwłaszcza rzek. Współczesne badania biologiczne przyniosły wiele nowej wiedzy, która systematycznie znajduje zastosowanie. Także w odniesieniu do oczyszczania ścieków. Problem jest bez wątpienia ważny i wymagający specjalistów. A stara anegdota: "Nie wejdziesz dwa razy do tej samej rzeki - codziennie inne wpuszczane są ścieki", powoli traci na aktualności. Można ją zmodyfikować tak: "codziennie wpływają coraz lepiej oczyszczone, w tym metodami biologicznymi, ścieki".

Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków autorstwa  Mieczysława Kazimierza Błaszczyka, wydana właśnie przez PWN (premiera książki była w dniu  21 stycznia 2019 r., to książka licząca 600 stron, typowy podręcznik akademicki.  Warto podkreślić, że jest to podręcznik napisany przez mikrobiologa, co znajduje swoje odzwierciedlenie w układzie i doborze treści. Znalazło się w niej sporo nowy pojęć i teorii biologicznych (np. metagenomika - trudno te nowe podeście teoretyczne znaleźć w podręcznikach, więc zapewne skorzystają także i inni, zainteresowani nowymi zagadnieniami w biologii).

W opisywanej książce czytelnik znajdzie takie zagadnienia jak: ścieki, bakteryjny metabolizm, biologiczne systemy oczyszczania ścieków, bioreaktory, usuwanie azotu, usuwanie fosforu, ścieki przemysłu spożywczego, ścieki farmaceutyczne, ścieki rafineryjno-petrochemiczne, ścieki celulozowo-papiernicze, odpady i ich utylizacja, odpady komunalne.

Publikacja prezentuje nowoczesne i konwencjonalne technologie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych i bioprzemysłowych. Wyjaśnia wszystkie procesy biologicznego oczyszczania ścieków oraz tworzenie różnych struktur biologicznych, zbudowanych w mikroorganizmów, typy hodowli i typy bioreaktorów stosowanych do hodowli mikroorganizmów. 

Dość dobrze zawartość charakteryzuje układ i nazwy rozdziałów:
 1. Bakteryjny metabolizm w procesie oczyszczania ścieków w warunkach beztlenowych
 2. Fizykochemiczna charakterystyka ścieków
 3. Wspólnoty mikroorganizmów w biologicznych systemach oczyszczania ściegów
 4. Bioreaktory powszechnie stosowane w hodowlach mikroorganizmów
 5. Usuwanie azotu i fosforu ze ścieków z zastosowaniem nowych technologii
 6. Naturalne metody biologicznego oczyszczania ścieków
 7. Nowoczesne biologiczne systemy oczyszczania ścieków
 8. Ścieki przemysłu spożywczego i ich oczyszczanie
 9. Oczyszczanie ścieków farmaceutycznych
 10. Oczyszczanie ścieków rafineryjno-petrochemicznych
 11. Oczyszczenie ścieków celulozowo-papierniczych
 12. Oczyszczanie wód kopalnianych przez bakterie redukujące siarczany
 13. Odpady organiczne i ich utylizacja
 14. Biologiczne oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych
 15. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych w Ostrzeszowie.
Podręcznik Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków prezentuje nowoczesne i konwencjonalne procesy biotechnologicznego oczyszczania ścieków organicznych, opartych na wykorzystaniu mikroorganizmów, jako katalizatorów reakcji biochemicznych do usuwania zanieczyszczeń organicznych oraz różnych form azotu nieorganicznego, fosforu oraz siarczanów. Zawarte są w nim opisy metod biologicznego oczyszczania ścieków bioprzemysłowych i wybranych ścieków pochodzących z różnych gałęzi przemysłu, utylizacji odpadów komunalnych i odcieków składowiskowych, a także skład jakościowy i ilościowy głównych taksonów, tworzących wspólnoty mikroorganizmów w różnego typu bioreaktorach, uczestniczących w biologicznym oczyszczaniu ścieków.

Podręcznik jest adresowany do studentów biologii, biotechnologii, ochrony środowiska, bioinżynierii środowiska.

Informacja o autorze: Mieczysław Kazimierz Błaszczyk pracuje w Samodzielnym Zakładzie Biologii Mikroorganizmów na Wydziale Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Podręcznik polecany m.in. przez blog Profesorskie Gadanie.


4 komentarze:

 1. Ciekawie opisane. Czekam na jeszcze więcej.

  OdpowiedzUsuń
 2. Ja nigdy nie uczyłam się w tym zakresie, ale na pewno nie jest to łatwy materiał. Odnośnie ścieków to mogę powiedzieć tyle, że u mnie w domu pojawiła się nowa przepompownia WC https://www.dostudni.pl/przepompownie-wc-i-pomporozdrabniacze,c54.html od kiedy zdecydowaliśmy się na rozszerzenie naszej toalety.

  OdpowiedzUsuń
 3. Super artykuł. Pozdrawiam serdecznie.

  OdpowiedzUsuń