29.05.2018

Malowanie pod parasolem bociana białego

W Mazurskim Parku Krajobrazowym, w dniu 1. czerwca 2018 roku, z podwójnej okazji Dnia Dziecka i Dnia Bociana Białego odbędzie się malowanie starych dachówek. A wszystko pod parasolem. To symboliczne podkreślenie, że bocian biały jest gatunkiem parasolowym.

Gatunek parasolowy, inaczej zwany osłonowym (ang. umbrella species) to taki, którego ochrona pociąga za sobą ochronę wielu innych, współwystępujących gatunków, a także ochronę ich siedliska. Określenie stosowane jest w ochronie przyrody. W Krutyniu, pod parasolem malować będziemy stare dachówki, a motywem będzie bocian biały i jego siedlisko. Czyli wszystkie gatunki roślin, grzybów i zwierząt, które żyją w siedlisku bociana białego. I dzięki ochronie samego bociana i one mają szansę na przetrwanie. Jak pod parasolem (czytaj więcej o malowaniu dachówek w Parku).

Gatunki parasolowe są zazwyczaj ściśle związane z konkretnym siedliskiem i mogą służyć jako gatunki charakterystyczne dla ekosystemów wymagających ochrony. W przypadku bociana białego są to m.in. podmokłe łąki. Szczególne znaczenie, jako gatunki parasolowe, mają te organizmy, które mają znaczenie kulturowe i zagrożone są wyginięciem. Ich  ochrona wymaga zabezpieczenia dużego obszaru. Innym przykładem gatunku osłonowego, do którego mocno przyłożyłem swoją rękę,  jest chruścik krynicznia wilgotka Crunoecia irrorata, który został umieszczony na liście gatunków chronionych jako gatunek osłonowy dla źródlisk helokrenowych. Ale niedawno z tej listy zniknął. Niestety. Małe źródła zostały pozbawione ochronnego, usyawowego parasola.

Rozmowy pod parasolem w trakcie malowania. Zapraszam do Krutynia w pierwszy, czerwcowy piątek 2018 r. Stare dachówki czekają. Po pomalowaniu znajdą się na wystawie, której wernisaż odbędzie się w czasie wrześniowych Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki 2018.

Więcej: https://www.facebook.com/events/2024720797769986/

(Dachówki już czekają. Fot. Krzysztof Wittbrodt)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz