16.04.2021

Podstawy biologii człowieka - komórka - tkanki - rozwój - dziedziczenie

Znajomość biologii i fizjologii człowieka przydatna jest nie tylko studentom biologii czy medycyny. Zważywszy na fakt nieustannego i szybkiego rozwoju nauko biologicznych wiele informacji, wyniesionych ze szkoły staje się nieaktualna. Lub nie całkiem aktualna. Warto ją więc uzupełniać. Z racji wykonywanego zawodu nauczyciele nie tylko powinni ale i muszą ciągle aktualizować swoją wiedzę. Dlatego opisywany podręcznik przydatny będzie także dla nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych. 

Ukazało się właśnie wznowienie (dodruk) podręcznika, adresowanego głównie dla studentów kierunków okołomedycznych, fizjoterapii, wychowania fizycznego oraz pedagogicznych. Dobra wiadomość dla studentów - nie jest obszerny, liczy 240 stron. Jest bogato ilustrowany, ze schematami poglądowymi i kolorowymi grafikami. Koncentruje się na wyjaśnieniu zagadnień dotyczących komórki, tkanek, rozwoju człowieka i dziedziczenia. Może być przydatny także nauczycielom ze szkół średnich i podstawowych. 

Hanna Mizgajska-Wiktor, Wojciech Jarosz, Renata Fogt-Wyrwas, Podstawy biologii człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021 (wydanie I z 2013 roku, dodruk 5). Kolejny dodruk w ciągu kilku lat wskazuje, że jest duże zapotrzebowanie na tę pozycję. 

Z noty wydawniczej, zamieszczonej na okładce: 

Podręcznik zawiera podstawowe informacje niezbędne do zrozumienia procesów życiowych zachodzących w organizmie człowieka. 

Książka składa się z pięciu części, w których omówiono: 
  • budowę i funkcje komórki – budowę błony komórkowej, cytoplazmę, organelle komórkowe, jądro komórkowe, rodzaje chromosomów, kwasy nukleinowe, proces biosyntezy białek, mechanizm regulacji ekspresji genów, cykl życiowy komórki, zjawisko apoptozy i nekrozy komórek oraz właściwości komórek macierzystych;
  • tkanki – nabłonkową, łączną z jej poszczególnymi rodzajami, krew i limfę, mięśniową i nerwową z uwzględnieniem ich pochodzenia, budowy, pełnionych funkcji oraz możliwości regeneracji; 
  • gruczoły dokrewne człowieka - przysadkę mózgową, szyszynkę, tarczycę, przytarczyce, nadnercza i trzustkę, uwzględniając wydzielane przez nie hormony oraz wpływ tych hormonów na funkcjonowanie organizmu;
  • rozmnażanie i rozwój – budowę i funkcjonowanie gonady męskiej i żeńskiej, ich czynności wydzielnicze, w tym regulację hormonalną cyklu miesięcznego kobiety, proces zapłodnienia, rozwój zarodkowy od momentu zapłodnienia do wykształcenia narządów i tkanek oraz budowę i funkcję łożyska; 
  • zmienność i dziedziczność – m.in: pojęcia genetyczne, prawa Mendla, krzyżowanie i jego znaczenie w dziedziczeniu, w tym dziedziczenie grup krwi; chromosomową teorię dziedziczności Morgana; cechy sprzężone z płcią człowieka; przykłady mutacji u człowieka; choroby wieloczynnikowe, mitochondrialne, wady rozwojowe, klonowanie, a ponadto podstawy genetyki populacyjnej. 
Każdy opisany dział kończy się zestawem pytań kontrolnych i zalecaną literaturą uzupełniającą. Na końcu podręcznika znajduje się wykaz skrótów stosowanych w tekście. 

Jest to podręcznik dla studentów: akademii wychowania fizycznego - fizjoterapia, rehabilitacja, wychowanie fizyczne i sport; uniwersytetów medycznych – nauka o zdrowiu, promocja zdrowia, pielęgniarstwo, położnictwo; uniwersytetów – psychologia i pedagogika.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza