27.06.2018

Pasją człowieka jest dążenie do prawdy


„Jedną z największych pasji człowieka jest dążenie do Prawdy. Ta pasja często przybiera dwa oblicza: pierwsze – wiedzieć, jak jest naprawdę, i drugie, bardziej osobiste – budować swoje życie na Prawdzie: Prawdzie Naukowej i Prawdzie Moralnej.”

Michał Heller „Jak być uczonym” Wyd. Znak, Kraków 2009 r.

Poznawać i wiedzieć jaki jest świat wokół nas. I robić to, co sensowne a nie to, co według chwilowych trendów przynosi punkty do kariery czy oceny na świadectwie. Dążenie do prawdy i na Prawdzie oparte wymaga samodzielności w myśleniu i wewnętrznej motywacji. Nie jest łatwe a czasem się nie opłaca. Ale warto być przyzwoitym także w poszukiwaniu wiedzy prawdziwej ! W poznawaniu Prawdy we właściwym słowa tego znaczeniu.

1 komentarz: